Codeigniter için .htaccess ayarı

      Yorum yok Codeigniter için .htaccess ayarı

PHP Frameworklerinden Codeigniter(CI) ile index.php kaldirma, .htaccess ayar dosyası. Asagidaki ayar mod_userdir ve mod_rewrite aktif iken yapılmıştır. http://ip_adresi/~arge RewriteEngine on #RewriteBase / RewriteRule ^$ /~arge/works/index.php [L] RewriteCond $1 !^(index\.php|images|css|js|robots\.txt|favicon\.ico) RewriteRule ^(.*)$ /~arge/works/index.php/$1 [L] Dağıtım : Debian – Debian Apache(mod_userdir aktif.) MySQL PHP

C# ile MsSQL Server Kayıt Ekleme

      Yorum yok C# ile MsSQL Server Kayıt Ekleme

//Data Source = BilgisayarAdi; Initial Catalog = veritabani_adi; //using System.Data.SqlClient; string byol = “Data Source=USER-PC; Initial Catalog=skeser; Integrated Security=true”; SqlConnection baglanti = new SqlConnection(byol); baglanti.Open(); if (baglanti.State == ConnectionState.Open) { Label1.Text = “Veritabanı Bağlantısı Açık”; } else { Label1.Text = “Veritabanına Bağlanamadı !!”; } string ad, soyad,kayitSQL; ad = TextBox1.Text;… Read more »

Microsoft SQL Server 2005 Temel İşlemler

      Yorum yok Microsoft SQL Server 2005 Temel İşlemler

Kayit Ekleme Kayit Sorgulama Kayit Silme Kayit Güncelleme 1.Kayit Ekleme insert into tablo_adi (alan1,alan2,alan3,..) values (‘deger1′,’deger2′,’deger’,..) insert into adSoyad (ad,soyad) values (‘ali’,’ay’) 2.Kayit Sorgulama 2.1-Tüm kayıtları getirmek select * from tablo_adi select * from adSoyad 2.2.istenen sütünü(ları) getirmek select sutun_adi1,sutunadi2,.. from tablo_adi select soyad from adSoyad select ad,soyad,kayitNo from adSoyad… Read more »

Donanım Performans Testleri Nasıl ?

      Yorum yok Donanım Performans Testleri Nasıl ?

Performans Testine Başlamadan Önce test edilecek donanımı belirle. test edilecek donanıma göre uygun donanım ortamı hazırla test edilecek donanıma göre uygun yazılım ortamı hazırla. test edilecek donanıma göre uygun test yazılımını seç. donanım üreticileri tarafından o donanıma özel üretilen test yazılımlarına daha fazla güven. test başalamadan önce gereksiz program ve… Read more »

C# ile For Döngü Örnekleri (Response.Write çıktısı ile)

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { ///////////////////////////////////////////////////////////////// Response.Write(“<h3>For Dongusu</h3>”); Response.Write(“for(sayac;sart;artis)<br>{<br> sart_saglandigi_surece_calisacak_kodlar <br>}”); Response.Write(“<hr>”); ///////////////////////////////////////////////////////////////// Response.Write(“Ornek-1: For Döngüsü ile 1’den 10’a kadar sayıları ekrana yazdırmak<br>”); int i; for (i = 0; i < 11; i++ ) { Response.Write(i); } Response.Write(“<br>Alt alta yazdırmak<br>”); for (i = 0; i < 11; i++)… Read more »

Veri Tabanı Sunucu Kümelerinde Yük Dengeleme Sistemlerinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi Makale

Sunum İndir : Veri Tabanı Sunucu Kümelerinde Yük Dengeleme Sistemlerinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi Makale Makale İndir :

Devre Analizi I ve II Dersi Uygulamalar – Deney Raporları – All in One

Üniversitedeki arkadaşların hazırladığı klasör. 10 Gb 5400 RPM Quantum Fireball disk ile birlikte tarih olmadan, gecenin bi vaktinde devreye direnc-kondansatör-bobin bağlayıp hesap yapan vatan evlatlarına hediyem olsun istedim. Döküman sahipleri; Ali,Alper,Yusuf,Metin,Şevket Köse. – Kendilerine buradan tekrar selamlar 🙂 Devre Analizi I ve II Dersi Uygulama – Deney Raporları Dosya İçeriği… Read more »

Mikroislemciler Dersi Deney Raporları – PIC16F84 – All in One

Rapor – 1 İçerik : 1.7 Segmentli Display’de 0-9 sayıcı 2.Display 0-9 arası sayıcı 3.EEPROM’dan bilgi okuma ve yazma 4.Pic 16F84 ile Bir Buton ile Bir Led Kontrolü Mikroislemciler Dersi Deney Raporları – PIC16F84 – All in One  İndir : Rapor – 2 Rapor içeriği : PIC16F84 ile İki Butonla… Read more »