Category Archives: Veri Tabanı

Veri Tabanı

Örneklerle Veritabanı Tasarımı El Kitabı

Belge Bilgileri : Örneklerle Veritabanı Tasarımı El Kitabı – Güncellendi !! 1.Nisan.2013 Revizyon No : Rev-0.1 ( veritabanlari icin C# .NET ile yazilan grafik arabirimler eklendi, hatalar duzeltildi.) Proje Sayfası : http://www.sevketkeser.net/orneklerle-veritabani-tasarimi-el-kitabi/ Belge PDF formatı için : Kitapçık Dosyaları : Github Adresi : https://github.com/skeser/Database-Desing-HandBook-WithSamples  

Microsoft SQL Server 2005 Temel İşlemler

      Yorum yok Microsoft SQL Server 2005 Temel İşlemler

Kayit Ekleme Kayit Sorgulama Kayit Silme Kayit Güncelleme 1.Kayit Ekleme insert into tablo_adi (alan1,alan2,alan3,..) values (‘deger1′,’deger2′,’deger’,..) insert into adSoyad (ad,soyad) values (‘ali’,’ay’) 2.Kayit Sorgulama 2.1-Tüm kayıtları getirmek select * from tablo_adi select * from adSoyad 2.2.istenen sütünü(ları) getirmek select sutun_adi1,sutunadi2,.. from tablo_adi select soyad from adSoyad select ad,soyad,kayitNo from adSoyad… Read more »