Codeigniter için .htaccess ayarı

      Yorum yok Codeigniter için .htaccess ayarı

PHP Frameworklerinden Codeigniter(CI) ile index.php kaldirma, .htaccess ayar dosyası.
Asagidaki ayar mod_userdir ve mod_rewrite aktif iken yapılmıştır.
http://ip_adresi/~arge

RewriteEngine on

#RewriteBase /

RewriteRule ^$ /~arge/works/index.php [L]
RewriteCond $1 !^(index\.php|images|css|js|robots\.txt|favicon\.ico)
RewriteRule ^(.*)$ /~arge/works/index.php/$1 [L]

Dağıtım : Debian – Debian Apache(mod_userdir aktif.) MySQL PHP

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.