Microsoft SQL Server 2005 Temel İşlemler

      Yorum yok Microsoft SQL Server 2005 Temel İşlemler
 1. Kayit Ekleme
 2. Kayit Sorgulama
 3. Kayit Silme
 4. Kayit Güncelleme

1.Kayit Ekleme

insert into tablo_adi (alan1,alan2,alan3,..) values (‘deger1′,’deger2′,’deger’,..)

insert into adSoyad (ad,soyad) values ('ali','ay')

2.Kayit Sorgulama

2.1-Tüm kayıtları getirmek

select * from tablo_adi

select * from adSoyad

2.2.istenen sütünü(ları) getirmek

select sutun_adi1,sutunadi2,.. from tablo_adi

select soyad from adSoyad
select ad,soyad,kayitNo from adSoyad

2.3 Belirli bir kaydı getirmek

select * from tablo_adi where sart

select * from adSoyad where kayitNo = '2'
select * from adSoyad where ad = 'ali'
select * from adSoyad where ad = 'ali' and kayitNo = '5'
select * from adSoyad where ad = 'ali' or kayitNo = '5'

3.Kayit Silme

delete from tablo_adi where sart

delete from adSoyad where kayitNo = ‘2’

delete from adSoyad where ad = 'ali'

4.Kayit Güncelleme

update tablo_adi set alanadi_1 = ‘deger’ where sart

update adSoyad set ad = 'goksel' where kayitNo = '3'
update adSoyad set soyad = 'saban' where kayitNo = '3'

Örnekler:

Hazırlayanlar : Meltem Başak Uysal & Sultan Çelik – Teknik 11 A

insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('sultan','celik')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('nurgul','deniz')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('meltembasak','uysal')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('duygu','alkız')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('rahime','simav')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('göksel','eren')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('zahide','cil')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('irem','eren')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('aysegul','yıldırım')
insert into adsoyad2 (ad,soyad) values ('birgul','karabacak')

select * from adsoyad2 where soyad = 'uysal'
select * from adsoyad2 where kayitNo = '2'
select * from adsoyad2 where ad = 'meltembasak'
select soyad from adsoyad2
select ad from adsoyad2
select kayitNo from adsoyad2
select * from adsoyad2 where ad = 'sultan' and kayitNo = '1'
select * from adsoyad2 where ad = 'sultan' or kayitNo = '10'
select * from adsoyad2 where kayitNo = '8'
select * from adsoyad2 where soyad = 'celik'
select * from adsoyad2 where soyad = 'simav' and kayitNo = '5'

update adsoyad2 set soyad = 'kaya' where kayitNo = '3'
update adsoyad2 set ad = 'melisa', soyad ='melek' where kayitNo = '8'
update adsoyad2 set ad = 'mine', soyad ='celik' where kayitNo = '5'
update adsoyad2 set ad = 'nazlı', soyad ='karcı' where kayitNo = '7'
update adsoyad2 set soyad = 'yılmaz' where kayitNo = '8'
update adsoyad2 set ad = 'burcu' where kayitNo = '10'
update adsoyad2 set soyad = 'olcay' where kayitNo = '9'
update adsoyad2 set ad = 'gülen' where kayitNo = '1'
update adsoyad2 set soyad = 'demir' where ad = 'nurgul'
update adsoyad2 set ad = 'seyhan' where soyad = 'alkız'

delete from adsoyad2 where kayitNo = '2'
delete from adsoyad2 where ad = 'seyhan'
delete from adsoyad2 where soyad = 'eren'
delete from adsoyad2 where soyad = 'karcı'
delete from adsoyad2 where kayitNo = '1'
delete from adsoyad2 where kayitNo = '9'
delete from adsoyad2 where soyad = 'yılmaz'
delete from adsoyad2 where soyad = 'alkız' or kayitNo = '10'
delete from adsoyad2 where soyad = 'kaya' and kayitNo = '3'
delete from adsoyad2 where ad = 'mine' or kayitNo = '5'
select * from adsoyad2

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.