Category Archives: C#

C# Örnekleri

C# ile MsSQL Server Kayıt Ekleme

      Yorum yok C# ile MsSQL Server Kayıt Ekleme

//Data Source = BilgisayarAdi; Initial Catalog = veritabani_adi; //using System.Data.SqlClient; string byol = “Data Source=USER-PC; Initial Catalog=skeser; Integrated Security=true”; SqlConnection baglanti = new SqlConnection(byol); baglanti.Open(); if (baglanti.State == ConnectionState.Open) { Label1.Text = “Veritabanı Bağlantısı Açık”; } else { Label1.Text = “Veritabanına Bağlanamadı !!”; } string ad, soyad,kayitSQL; ad = TextBox1.Text;… Read more »

C# ile For Döngü Örnekleri (Response.Write çıktısı ile)

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { ///////////////////////////////////////////////////////////////// Response.Write(“<h3>For Dongusu</h3>”); Response.Write(“for(sayac;sart;artis)<br>{<br> sart_saglandigi_surece_calisacak_kodlar <br>}”); Response.Write(“<hr>”); ///////////////////////////////////////////////////////////////// Response.Write(“Ornek-1: For Döngüsü ile 1’den 10’a kadar sayıları ekrana yazdırmak<br>”); int i; for (i = 0; i < 11; i++ ) { Response.Write(i); } Response.Write(“<br>Alt alta yazdırmak<br>”); for (i = 0; i < 11; i++)… Read more »

C# ile While Döngüsü (Response.Write çıktıs ile)

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Response.Write(“Merhaba Dunya”); string mesaj = “Response.Write ile string”; Response.Write(“<br>”); Response.Write(mesaj); Response.Write(“<br>”); Response.Write(“<h2>While Dungusu</h2>”); ///////////////////////////////////////////////////////////////// Response.Write(“<h3>Ornek 1- 1 den 10 a kada olan sayilar</h3>”); int sayac = 1; while (sayac < 10) { Response.Write(sayac + “<br>”); sayac++; //sayac = sayac + 1; } /////////////////////////////////////////////////////////////////… Read more »

C# ile Basit Hesap Makinası

      C# ile Basit Hesap Makinası için 4 yorum

public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int say1, say2, sonuc = 0; say1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text); say2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text); if (RadioButton1.Checked) sonuc = say1 + say2; if (RadioButton2.Checked) sonuc = say1 – say2; if (RadioButton3.Checked)… Read more »